ČESKOSLOVENSKÁ

OBEC LEGIONÁŘSKÁ

Jednota OPAVA

 

Rolováním načtete Menu stránek

Připravované akce ČsOL na rok 2024

  1. Srdečně zveme
  2. 7.března 2024
174.výročí narození T.G.Masaryka
next
prev

Oznámení

Prohlaseni 2024 


 

 

PROGRAM  28. - 30. dubna 2024

Československá obec legionářská s podporou Ministerstva obrany ČR pořádá ve dnech 28. až 30. dubna 2024 tradiční cestu po Ostravsku u příležitosti 79. výročí osvobození. V letošním roce ovšem netradičně s ubytováním v Opavě.

Základní informace o programu:

Neděle 28. 4. 2024 – ráno odjezd z Prahy, vrchem po D11, přes Mohelnici, směr Opava

15:00   rozhledna Šibenice, pěchotní srub OP S-25 U trigonometru (Milostovice)

19:00   slavnostní večer s předsedou, místními jednotami z MSK, a dalšími hosty

Pondělí 29. 4. 2024

okružní cesta po bojišti – Čavisov, Dolní Lhota, Štítina, Bolatice, Sudice a zpět Opava,

večer  komentovaná prohlídka historické Opavy

Úterý 30. 4. 2024

Pietní akt v Ostravě

cesta zpět vrchem, se zastávkou Žamberk Muzeum starých strojů,

oběd v pivovaru Žamberk

prohlídka Památníku Odboje Žamberk -  muzea ČsOL.

26.1. 2024 Hřbitov Orlová

IMG 20240127 WA0002

IMG 20240127 WA0004

1

19.ledna 2024 - 79. výročí pochodů smrti Opavskem, Hradec nad Moravicí

IMG 20240120 WA0008

Dne 6.ledna 2024 proběhl vyšlap na hrad Helfštýn.

IMG 20240106 WA0011

IMG 20240106 122313 032

 Slavnostní nástup 53. pluku průzkumu a elektronického boje na konci roku 2023, kde ČsOL jednota Opava předala pluku ocenění.

Bez názvu

Československá obec legionářská ocenila 53. pluk průzkumu a elektronického boje pamětní medailí | 53. pluk průzkumu a elektronického boje (army.cz)

Dne 11. listopadu jsme oslavili den válečných veteránů u nás v Opavě, položením květin k památníku Rudoarmějců a k hrobu bývalého předsedy  ČsOL Jana Koby.

23 11 11 Hrob Koby  23 11 11 Opava pamatnik rudoarmejcu

Někteří naší bratři a sestry se však zúčastnili oslav dne válečných veteránů v Ostravě, kde několik válečných veteránů, bylo oceněno pamětním odznakem.

IMG 20231111 105333  IMG 20231111 140135  IMG 20231111 113728

Následující den proběhly oslavy dne válečných veteránů ve zboru v Zábřehu a na blízkém hřbitově. Ve zboru byla bohoslužba věnována padlým novodobým válečným veteránům v misích.

Snímek 3 (14.11.2023 10 28)

IMG 20231112 WA0000

IMG 20231112 120421 333

O nás

1. Československá obec legionářská (dále také „ČsOL“) je nestranický nepolitický spolek, sdružující válečné veterány československých zahraničních armád z doby 2. světové války, příslušníky domácího odboje z období 2. světové války, příslušníky 3. odboje, účastníky válečných a mírových operací nasazených v místě ozbrojeného konfliktu nebo v místě s výrazně zhoršenou bezpečnostní situací a dále pak, podle § 5 zákona č. 170/2002 Sb., jejich rodinné příslušníky, pozůstalé, příslušníky ozbrojených sil České republiky a Vojenské policie a všechny příznivce, kteří chtějí být aktivními členy ČsOL a chtějí přispívat k rozvoji a plnění jejího poslání.
2. Československá obec legionářská byla založena na ustavujícím sjezdu ČsOL v Praze dne 22. května 1921 legionáři všech bojišť 1. světové války (legionář ve smyslu zákona č. 462/1919 Sb.). Po okupaci vlasti v roce 1939 byla ČsOL nacisty zrušena. Po vítězství nad nacismem v roce 1945 byla činnost ČsOL opět obnovena. Na svém IV. manifestačním sjezdu ve dnech 5. a 6. července 1947 přijali legionáři do svých řad příslušníky československé zahraniční armády ze všech front 2. světové války, nositele osvědčení 255/1946 Sb.
3. Po únoru 1948 byla ČsOL začleněna bez souhlasu členstva do jednotného Svazu bojovníků za svobodu, později přejmenovaného na Svaz protifašistických bojovníků. Vedení Svazu protifašistických bojovníků požádalo dne 17. července 1949 o výmaz ČsOL z rejstříku registrace, čímž byla ČsOL protiprávně zrušena.
4. Po pádu totality se dne 8. října 1991 sešli legionáři a delegáti jednotek československé zahraniční armády a navázali na činnost zahraničních jednot ČsOL, aby podle zákona č. 83/1990 Sb. pokračovali v činnosti ČsOL, což bylo potvrzeno registrací Ministerstva vnitra ČR dne 12. února 1992 pod č. j. VCS/1-10058/92. Na celostátním sněmu ČsOL ve dnech 4. a 5. dubna 1995 byly schváleny úpravy původních stanov z roku 1921.
5. Úplná samostatnost a nezávislost ČsOL byla schválena řádným Republikovým sněmem konaným ve dnech 28. a 29. března 2001.