ČESKOSLOVENSKÁ

OBEC LEGIONÁŘSKÁ

Jednota OPAVA

 

Rolováním načtete Menu stránek

Připravované akce ČsOL

  1. rok 2018
  2. 9.října 2019
  3. 26.října 2019
  4. 28. října 2019*
  5. 28.října 2019
Zdravím všechny Dne 9. října 2019 uplyne 8 let od tragického úmrtí por. i. m. Adriana Wernera, který podlehl vážným zraněním, utrpěným v zahraniční operaci. Pietní akt u jeho hrobu v Albrechticích se uskuteční dne 9. 10. 2019 v 11:00 hodin. Kdo budete moci se zůčastnit, přijděte vzdát čest padlému veteránu. Předseda SVVMSK kpt. Gergišák Tomáš
Milá sestro, milý bratře, jednota Čs. obce legionářské Ostrava I srdečně zve vaše členy na již IV. ročník střeleckého a turistického Memoriálu genpor. Ing. Mikuláše Končického, který se uskuteční v sobotu 26. října 2019 v Petřvaldě u Karviné a na Hrabyni. Propozice závodu, který je věnován památce zesnulého předsedy naší jednoty a hrdinovi II. odboje za národní osvobození, naleznete spolu s plakátem v příloze tohoto e-mailu. Přihlášky zasílejte na mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do 15. října. Na shledání se těší Martin Lokaj Mgr. Martin Lokaj předseda jednoty
zveme Vás na vzpomínkové setkání pořádané statutárním městem Opava ve spolupráci s 53. plukem průzkumu a elektronického boje, Českou obcí legionářskou Jednotou Opava, Junákem – svazem skautů a skautek ČR a Pěveckým sborem Opava a Stěbořice u příležitosti 101. výročí vzniku samostatného československého státu. Akce se bude konat 28. října 2019 v 10 hod. u pamětní desky T. G. Masaryka umístěné na budově Slezské univerzity v Opavě na Masarykově třídě.
Výstava sbírek KVH Opava na OP-S-25 TRIGONOMETR Milostovice Klub vojenské historie Opava pořádá ve spolupráci s městskou částí Milostovice a ČsOL Jednotou Opava výstavu sbírek. Otevřeno: 27. 10. 2019 (neděle), 12–17 hodin 28. 10. 2019 (pondělí), 12–17 hodin Vstupné: 50 Kč
next
prev

Oznámení

Svatba v naší jednotě

Za krásného slunečního dne 12.10.2019 v 11.00 hod proběhla v Husově sboru v Ostravě Zábřehu legionářská svatba sestry Kateřiny Goluchové a bratra, novodobého válečného veterána – účastníka několika zahraničních misí Petra Klimoviče. Slavnostní akce se zúčastnilo mnoho členů ČsOL jednoty Opava včele s předsedou bratrem Zavadilem Václavem starším – svědek ženicha.

katka

Video ke shlédnutí : https://youtu.be/12c8bfloQkI

a nebo na facebooku: https://www.facebook.com/csol.opava.3/videos/529419051193454/

Vážené sestry, bratři

zveme Vás  na vzpomínkové setkání pořádané statutárním městem Opava ve spolupráci s 53. plukem průzkumu a elektronického boje, Českou obcí legionářskou Jednotou Opava, Junákem – svazem skautů a skautek ČR a Pěveckým sborem Opava a Stěbořice u příležitosti

101. výročí vzniku samostatného československého státu.

Akce se bude konat 28. října 2019 v 10 hod. u pamětní desky T. G. Masaryka umístěné na budově Slezské univerzity v Opavě na Masarykově třídě.

Program:

09:50 příchod čestné stráže historické jednotky KVH Opava,

10:00 hymna,

10:02 projev primátora statutárního města Opavy,

10:08 kladení kytic a věnců,

10:15 čestná salva a odchod čestné stráže historické jednotky KVH Opava,

10:20 ukončení akce.

 

POZVÁNKA

Výstava sbírek KVH Opava na OP-S-25 TRIGONOMETR Milostovice

Klub vojenské historie Opava pořádá ve spolupráci s městskou částí Milostovice a ČsOL Jednotou Opava výstavu sbírek.

Uvidíte:

- poloautomatické 4cm pevnostní kanony vz. 36,

- kompletní vývojovou řadu těžkých kulometů vz. 37,

- různé typy lehkých kulometů vz. 26,

- ruční zbraně Armády České republiky 1938,

- sbírku chladných zbraní,

- současné ruční vojenské sportovní zbraně.

Otevřeno:

27. 10. 2019 (neděle), 12–17 hodin

28. 10. 2019 (pondělí), 12–17 hodin

Vstupné: 50 Kč

Těšíme se na Vaši účast.

Milá sestro, milý bratře,
 
jednota Čs. obce legionářské Ostrava I srdečně zve vaše členy na již IV. ročník střeleckého a turistického Memoriálu genpor. Ing. Mikuláše Končického, který se uskuteční v sobotu 26. října 2019 v Petřvaldě u Karviné a na Hrabyni. Propozice závodu, který je věnován památce zesnulého předsedy naší jednoty a hrdinovi II. odboje za národní osvobození, naleznete spolu s plakátem v příloze tohoto e-mailu.
 
Přihlášky zasílejte na mail //ostrava1@csol.cz/" title="http://ostrava1@csol.cz" target="_blank" rel="noopener" style="box-sizing: inherit; color: rgb(252, 103, 34); text-decoration: underline;">ostrava1@csol.cz do 15. října.
 
Na shledání se těší
Martin Lokaj

Mgr. Martin Lokaj

předseda jednoty

memoriam

Výsledky 5.říjen 2019

Střelecká soutěž
O pohár pěchotního srubu OP-S-25 
U Trigonometru

Střelnice BOIS a.s., Opava

Samopal vz.61 EVO 3 ráže 7,65 mm Browning

Výsledky:

Kategorie "S" (sestry)

Miškovičová Radka při 3 nástřelných a 10-ti ran 95 se umístila na 1 místě

Dihlová Eva při 3 nástřelných a 10-ti ran 91 se umístila na 2 místě

Mečiarová Ivana  při 3 nástřelných a 10-ti ran 86 se umístila na 3 místě

Kategorie "B" (bratři)

Zavadil Václav ml.  při 3 nástřelných a 10-ti ran 99 se umístil na 1 místě

Tichý Josef  při 3 nástřelných a 10-ti ran 97 se umístil na 2 místě

Sonnek Pavel  při 3 nástřelných a 10-ti ran 96 se umístil na 3 místě

 

 

Vážení bratři,

zasloužilá členka Vlasta Wolfová byla dcerou významného ruského legionáře Františka Wolfa, který zahynul mučednickou smrtí na počátku II. světové války. Spolu se sourozenci byla vychovávána v duchu masarykovských zásad - být čestný, milovat republiku a být dobrým vlastencem. V duchu těchto zásad se aktivně zapojila do činnosti Českého svazu bojovníků za svobodu.  V roce 1998 se stala i členkou jednoty ČsOL Opava. Ve výborech obou spolků zastávala různé funkce. Dodnes její byt uchovává svědectví na hrdinské činy otce - legionáře z ruské fronty a odbojáře skupiny Obrana národa.

Čest její památce.

Wolfová Vlasta 001

SNP Makov 

Dne 27.8.2019 v 11.00 hod. proběhla každoroční oslava nyní již 75. výročí „SLOVENSKÉHO NÁRODNÍHO POVSTÁNÍ“ v Makově u památníku 1. československé partyzánské brigády Jana Žižky. Akce se účastnili delegace ze Slovenska, Čech a Ruské federace. Počasí přálo a akce začala přesně podle plánu. Po krátkém průvodu následovalo kladení věnců a kytic, následně zazněla slovenská státní hymna a česká národní hymna. Účastníci pietního aktu si vyslechli připravenou báseň. Slova se ujal moderátor s uvítáním hostí. Následovali projevy a zdravice.  Na závěr vystoupila FS Makovanka.

Za Československou obec legionářskou Jednotu Opava se zúčastnil né jenom výbor, ale také válečné veteránky a veteráni jednoty.

druhá

první

třetí

Videozáznam z akce můžete zhlédnout zde: https://youtu.be/2N1kwprAh34

Partyzánský pochod z 24.8.2019

pořádaný Československou obcí legionářskou, Jednota plk.J.Švece - Horácko

Pochodu se zúčastnili i sestry a bratři z Československé obce legionářské jednoty OPAVA. A to ve složení: sestry: Věra Urbanová, Pavlína Dupalová a Kateřina Goluchová, bratři: Václav Zavadil st., Vítězslav a Pavel Sobarňovi, Petr Klimovič a Jaromír Dupal.

Pochod, který byl připraven k uctění památky výsadkářů, partyzánů a dalších odbojových pracovníků, a v neposlední řadě i k památce obyčejných lidí, kteří pomáhali a nasazovali životy svoje i svých blízkých.

Video ke shlédnutí na :  https://youtu.be/lhIj85Pig6g 

 

 
 


O nás

Československá obec legionářská, ve zkratce ČSOL, je nestranické občanské sdružení bývalých vojáků československých zahraničních armád z doby 1. a 2.světové války, vojáků Armády České republiky zúčastněných v misích v misích NATO a OSN, nositelů osvědčení  "Válečný veterán", jejich rodinných příslušníků a příznivců ochotných v něm pracovat. Sdružení založili 16.1.1921 vojáci našich legií v Rusku, Francii a Itálii s mottem jehož význam je i nadále aktuální, " Bez rozdílu politické  příslušností dát všechny síly k upevnění státu, přispívat k vybudování armády v duchu národních a demokratických tradic, usilovat aby boje politické a kulturní byly vedeny zbraněmi ducha, bez násilí a lží, hájit zájmy legionářů a starat se o jejich sociální problémy."