ČESKOSLOVENSKÁ

OBEC LEGIONÁŘSKÁ

Jednota OPAVA

 

Rolováním načtete Menu stránek

Připravované akce ČsOL

  1. rok 2020
  2. 4.ledna 2020
  3. 24.ledna 2020
Vážené sestry, vážení bratři,dne 4.ledna 2020 proběhne Helfštýnská šlápota sraz na parkovišti u Lipníka nad Bečvou, Srdečně zveme všechny členky a členy jednoty, jakož i jejich rodinné příslušníky.
Pozvánka Vážené sestry, vážení bratři, v souladu s Plánem činnosti naší Jednoty ČsOL Opava proběhne v pátek dne 24. 1. 2020 v 10 hodin pietní akce „Pochody smrti Opavskem“. Uskuteční se v Hradci nad Moravicí na „Stránce“ u Památníku pochodů smrti. Výbor jednoty Vás srdečně zve a věří, že se sejdeme v hojném počtu.
next
prev

Oznámení

Plán akcí na rok 2020

Bez názvu

První akce v roce 2020 pořádaná jednotou Opava je : Pochody smrti opavskem. Videozáznam je možno shlédnout na https://youtu.be/UAGFlbioGOA nebo na: https://www.facebook.com/csol.opava.3/videos/pcb.615055579296467/615054799296545/?type=3&theater

pochody 2020

První akce Helfštýn 2020

helf

helf 2

11.11.2019 Den Válečných veteránů Komenského sady Ostrava

DSC 0471  20191111 105035

Video ke shlédnutí: https://youtu.be/ChZ0cXF0N9o

Oslavy proběhly i v Opavě

111  222

Dne 10.11.2019 proběhla bohoslužba v Husově zboru v Ostravě Zábřehu věnována poctě válečným veteránům u příležitosti jejich svátku dne 11.11..

Po bohoslužbě byly položeny kytice u hrobu.

20191110 114943  20191110 115450

video ke shlédnutí: https://youtu.be/fgq3R36ZaM8

Setkání s Válečnými veterány dne 9.11.2019 v restauraci Split v Opavě

9.11.2019 Proběhla jako každoročně členská schůze ČsOL jednoty Opava. Úvodního slova se ujal předseda ČsOL jednoty Opava bratr Václav Zavadil st. Během schůze proběhlo i ocenění sester a bratrů již zmiňované jednoty.
Pamětní mince ČsOL obdrželi:
Apolonie Parchaňská, Silvie Jaremčuková, Anna Koupilová, Jaromíra Michálková, Tomáš Michálek, Hana Nováková, Jan Czyž, Erich Jaksch, Václav Kopecký, Tomáš Luska
Čestné uznání obdrželi:
Josef Hercig, Petr Jakůbek, Blanka Smolková, Jiří Kalinič, Petr Klimovič
Pamětní medaili III. Stupně obdrželi:
Jindřich Goba, David Juřiček

20191109 110828

video ke shlédnutí: https://youtu.be/fCk-cLPNmQ0

Velmi zajímavý příspěvek na schůzi byl přednes bratra Václava Zavadila ml., který informoval přítomné sestry a bratry o proběhlém republikovém sněmu ČsOL v měsíci září, kterého se i osobně zúčastnil.

video ke shlédnutí: https://youtu.be/Rx0p2UVTjNg

Slova se po informacích z republikového sněmu ujal bratr Václav Krejčí (vedoucí terenních pracovníků pro válečné veterány) s důležitými informacemi a žádostí o hledání nových pracovníků v této oblasti.

20191109 114157

video ke shlédnutí: https://youtu.be/6YDGFpcskB4

Plán činnosti na rok 2020 přednesl člen výboru bratr J. Krč

video ke shlédnutí: https://youtu.be/kgrciMhpNcI

Po plánu činnosti se slova ujala sestra hospodářka Marie Hrazdilová, která přítomné členy jednoty Opava informovalka o možnosti úhrady ročních členských příspěvků ve výši 100 Kč na účet: 173507635/0300 na jméno Marie Hrazdilová.

IMG 20191109 102019

video ke shlédnutí: https://youtu.be/vxDAF4Ox9nA

Usnesení z členské schůze ČsOL přečetla členka výboru sestra Pavlína Dupalová

video ke shlédnutí: https://youtu.be/MyB0A3gQU3A

Na závěr se slova ujal předseda ČsOL jednoty Opava Václav Zavadil st.

IMG 20191109 101947

video ke shlédnutí: https://youtu.be/jv3onVIuBvc

 

Vzpomínkové setkání ke 101.výročí vzniku samostatného československého státu.v Krnově

s následným koncertním vystoupením dne 29,102019.

Akce se zúčestnilo celkem 8 členů ČsOL jednoty Opava.

IMG 20191029 154758  IMG 20191029 162651

IMG 20191029 175653

videozáznam můžete shlédnout  - Oficiální část :https://youtu.be/A-Thfw9YyQs  Koncert: https://youtu.be/7digp1py78A

Vážené sestry, bratři

Vzpomínkové setkání pořádané statutárním městem Opava ve spolupráci s 53. plukem průzkumu a elektronického boje, Českou obcí legionářskou Jednotou Opava, Junákem – svazem skautů a skautek ČR a Pěveckým sborem Opava a Stěbořice u příležitosti

101. výročí vzniku samostatného československého státu.

Akce se uskutečnila 28. října 2019 v 10 hod. u pamětní desky T. G. Masaryka umístěné na budově Slezské univerzity v Opavě na Masarykově třídě.

100 1404  100 1411  100 1428

Vzpomínkové setkání se taktéž uskutečnilo v Ostravě kde se účastnili i členové naší jednoty

DSC 0472  DSC 0487

 Video ke shlédnutí : https://www.youtube.com/watch?v=8RISb4G6baw&t=5s nebo https://www.facebook.com/csol.opava.3/videos/pcb.542277816574244/542275296574496/?type=3&theater

 dne 28.10.2019 proběhlo i shromáždění v Komenského sadech v Ostravě, kde jsme se také zúčastnily

1500

  IMG 20191028 140608

IMG 20191028 140326  IMG 20191028 140447

Video ke shlédnutí: https://www.youtube.com/watch?v=s-lFYjrkoSk nebo https://www.facebook.com/csol.opava.3/videos/542289183239774/

Svatba v naší jednotě

Za krásného slunečního dne 12.10.2019 v 11.00 hod proběhla v Husově sboru v Ostravě Zábřehu legionářská svatba sestry Kateřiny Goluchové a bratra, novodobého válečného veterána – účastníka několika zahraničních misí Petra Klimoviče. Slavnostní akce se zúčastnilo mnoho členů ČsOL jednoty Opava včele s předsedou bratrem Zavadilem Václavem starším – svědek ženicha.

katka

Video ke shlédnutí : https://youtu.be/12c8bfloQkI

a nebo na facebooku: https://www.facebook.com/csol.opava.3/videos/529419051193454/

 

O nás

1. Československá obec legionářská (dále také „ČsOL“) je nestranický nepolitický spolek, sdružující válečné veterány československých zahraničních armád z doby 2. světové války, příslušníky domácího odboje z období 2. světové války, příslušníky 3. odboje, účastníky válečných a mírových operací nasazených v místě ozbrojeného konfliktu nebo v místě s výrazně zhoršenou bezpečnostní situací a dále pak, podle § 5 zákona č. 170/2002 Sb., jejich rodinné příslušníky, pozůstalé, příslušníky ozbrojených sil České republiky a Vojenské policie a všechny příznivce, kteří chtějí být aktivními členy ČsOL a chtějí přispívat k rozvoji a plnění jejího poslání.
2. Československá obec legionářská byla založena na ustavujícím sjezdu ČsOL v Praze dne 22. května 1921 legionáři všech bojišť 1. světové války (legionář ve smyslu zákona č. 462/1919 Sb.). Po okupaci vlasti v roce 1939 byla ČsOL nacisty zrušena. Po vítězství nad nacismem v roce 1945 byla činnost ČsOL opět obnovena. Na svém IV. manifestačním sjezdu ve dnech 5. a 6. července 1947 přijali legionáři do svých řad příslušníky československé zahraniční armády ze všech front 2. světové války, nositele osvědčení 255/1946 Sb.
3. Po únoru 1948 byla ČsOL začleněna bez souhlasu členstva do jednotného Svazu bojovníků za svobodu, později přejmenovaného na Svaz protifašistických bojovníků. Vedení Svazu protifašistických bojovníků požádalo dne 17. července 1949 o výmaz ČsOL z rejstříku registrace, čímž byla ČsOL protiprávně zrušena.
4. Po pádu totality se dne 8. října 1991 sešli legionáři a delegáti jednotek československé zahraniční armády a navázali na činnost zahraničních jednot ČsOL, aby podle zákona č. 83/1990 Sb. pokračovali v činnosti ČsOL, což bylo potvrzeno registrací Ministerstva vnitra ČR dne 12. února 1992 pod č. j. VCS/1-10058/92. Na celostátním sněmu ČsOL ve dnech 4. a 5. dubna 1995 byly schváleny úpravy původních stanov z roku 1921.
5. Úplná samostatnost a nezávislost ČsOL byla schválena řádným Republikovým sněmem konaným ve dnech 28. a 29. března 2001.