Český svaz bojovníků za svobodu, městský výbor ČSBS Opava, Ostrava

je dobrovolné, nestranické a nezávislé občanské sdružení, které sdružuje účastníky národního boje za osvobození ve druhé světové válce, jakož i jejich rodinné příslušníky a pozůstalé po nich počínaje 15. rokem jejich věku.

Individuálními členy ČSBS se mohou stát i ostatní občané, bez rozdílu jejich politické příslušnosti a náboženského vyznání, kteří souhlasí s posláním ČSBS a jeho stanovami. Individuální členové ČSBS ve věku mezi 15-ti až 18-ti roky, mají na jednáních orgánů ČSBS hlas poradní.

Jako kolektivní členové se členy ČSBS mohou také stát, demokratické organizace (občanská sdružení, spolky, atp.), působící v České republice nebo v zahraničí, jejichž činnost naplňuje ideu Svazu a to na základě Smlouvy o kolektivním členství uzavřené mezi ÚV ČSBS a vedením předmětného občanského sdružení (spolku, atp.).

V rámci ČSBS působí v současnosti tři autonomní sdružení:

  1. Sdružení domácího odboje a partyzánů, v jehož řadách se sdružují příslušníci odbojových protinacistických skupin a partyzánských jednotek.
  2. Sdružení Českého národního povstání, jež se skládá z účastníků Pražského povstání a protinacistického povstání v dalších českých městech v květnu 1945.
  3. Sdružení zahraničních vojáků 2. světové války, které sdružuje bývalé příslušníky čs. armády, kteří bojovali proti nacismu a fašismu na všech frontách 2. světové války.

http://csbs.mszupa.cz/